همکاری با مهیا شاپ

برای همکار با مهیا شاپ با هماهنگی به آدرس دفتر فروش تهران مراجعه کنید.

دفتر فروش : تهران ، خیابان باقرخان غربی ، خیابان فرزین شمالی ، کوچه کاج شرقی ، پلاک 2 ساختمان مهیا

تلفن: 66909040 

فاکس: 66926507

پست الکترونیک:info@mahyaprotein.com

کد پستی:1441754321