مهیا-بنر-جوجه طعم دار

مهیاشاپ

ماهی قزل آلا تازه 1000 گرمی
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد
همبرگر 30 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 60 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 75 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 95 درصد منجمد
کباب لقمه 70درصد 600گرم
کباب لقمه 70 درصد 450 گرم
	همبرگر 85 درصد ممتاز منجمد
برگشت به بالا