مهیا-بنر-بنر اصلی
مهیا-بنر-ارسال رایگان
مهیا-بنر-بنر A
مهیا-بنر-مرغ منجمد
مهیا-بنر-شهریور 1400 همبرگر
مهیا-بنر-شهریور 1400 بوقلمون
مهیا-بنر-محصولات مرغ
مهیا-بنر-میگو
مهیا-بنر-گوشت گوسفندی
مهیا-بنر-همبرگر
مهیا-بنر-بنر سوسیس کالباس

مهیاشاپ

کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز 250 گرم
کالباس 60 درصد قارچ و مرغ 250 گرم
کالباس 90 درصد گوشت قرمز 250 گرم
کالباس 90 درصد گوشت مرغ 250 گرم
کوکتل 55 درصد گوشت قرمز 300 گرم
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز 300 گرم
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز 300 گرم
کوکتل پنیری 60 درصد گوشت قرمز 300 گرم
هات داگ پنیری 60 درصد گوشت قرمز 300 گرم
کوکتل دودی 55 درصد گوشت قرمز 300 گرم
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
هات داگ پنیری 60 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
کوکتل 55 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
کوکتل دودی 55 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
کوکتل پنیری 60 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
سینه مرغ منجمد 1 و نیم کیلویی
ران مرغ منجمد 1و نیم کیلویی
ماهی قزل آلا تازه 1000 گرمی
ماهی قزل آلای منجمد
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرم مهیا
استیک ماهی شیر منجمد
برگشت به بالا