مهیا-بنر-شهریور 1400 گوسفندی
مهیا-بنر-ماهی تخفیف آبان1400
مهیا-بنر-شهریور 1400 تخفیف آبزیان 2
مهیا-بنر-شهریور 1400 همبرگر
مهیا-بنر-شهریور 1400 بوقلمون
مهیا-بنر-شهریور 1400 ماهی

مهیاشاپ

چرخکرده مخلوط 1 کیلویی گوساله و گوسفند مهیا
چرخکرده مخلوط 500 گرمی گوساله و گوسفند مهیا
چرخ کرده مرغ 500 گرمی مهیا
میگو سایز 31-40
میگو سایز 50-41
میگو سایز 51-60
میگو سایز 70-61
میگو PUD پلویی سایز 150-200 منجمد 450 گرمی
فیله ماهی قزل آلا سالمون منجمد 500 گرم مهیا
فیله ماهی سیباس منجمد 700 گرمی
استیک ماهی شیر منجمد
ماهی قزل آلای منجمد
ماهی آزاد شکم خالی تازه 1 کیلویی مهیا
ماهی آزاد شکم خالی تازه 1800 گرم مهیا
ماهی قزل آلا شکم خالی تازه 800 گرمی
فیله ماهی قزل آلا بی استخوان منجمد مهیا
همبرگر 30 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 60 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 75 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 95 درصد منجمد
کباب لقمه 70درصد 600گرم
کباب لقمه 70 درصد 450 گرم
	همبرگر 85 درصد ممتاز منجمد
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد
سینه بوقلمون بی استخوان 900 گرم
مغز ران بوقلمون 900 گرمی
ساق با پوست 900 گرمی
بال ساده بوقلمون 900 گرمی
بازو بوقلمون 900 گرمی
گردن بوقلمون 900 گرمی
برگشت به بالا