ضمانت بازگشت

همه تلاش ما در مهیا شاپ این است که محصول خریداری شده در شرایط مطلوب به دست شما برسد، با این وجود ممکن است در بعضی مواقع شما اقدام به بازگرداندن کالا رو داشته باشید. ما این امکان را در تهران و البرز برای شما درنظر گرفته ایم که با آسودگی خاطر در مدت 1 روز بعد از دریافت محصول با لیبل و فاکتور محصول برای بازگرداندن اقدام کنید.

در حال حاضر برای شهرستان امکان مرجوع کردن محصول فراهم نیست مگر به طور استثنا با هماهنگی تیم پشتیبانی.